23. sep, 2021

Tekst

 Hoveddeler av kjøpeavtalen. Redigert v/advokat 

KENNEL WIROTHI:

Selger:

Hilde Fiskerstrand v/kennel Wirothi, Lakseberget 2,3965 Herre Tlf: + 47 915 67 628, wirothi@hotmail.com, www.wirothi.com

 

Kjøper/Eier: Fornavn……………………………………………………. Etternavn………………………………………………….. Adresse……………………………………………………. E-post: ……………………………………………………. Tlf. ………………………………………………………...

 

Opplysninger om hunden: Wirothi's……………………………………………………………………………. Farge: sort Født:21.08.21 Kjønn: ……………………………….. Registreringsnummer: NO……………………………….. ID.Nummer: ………………………………………………. 

Betaling:

Kjøpesum for valpen er kr ................. Kr 5000,- er betalt på forhånd. (Håndpenger). Resterende beløp på kr ............,- betales ved henting av valpen. Beløpet kan vipses ellers må det være betalt på forhånd slik at beløpet står på selgers bankkonto ved henting av valpen. Øvrige opplysninger: - Valpen leveres med helseattest, chip og med første vaksine. Kjøper må selv ta seg av videre vaksineprogram og følge veterinær sin anbefaling (neste vaksine tas normalt ved 12 – 14 ukers alder og dernestetter1 år). - Valpen har fått ormekur x 3– 1x m/panacur og x 2 med Droncit. - Hunden bør HD og AD røntges ved 18 måneders alder. Vilkår kjøper: Kjøper forplikter seg til å ta godt vare på valpen/hunden. Dersom kjøper av ulike grunner ikke kan ha hunden lenger, skal den tilbakeleveres oppdretter vederlagsfritt. Eventuelt ny eier skal godkjennes av oppdretter. Hunden skal ikke avlives før oppdretter er kontaktet, unntatt i nødstilfeller. Kjøper forplikter seg til å følge regelmessig pelsstell / stell av hunden der iblant barbering og klipp i det omfang det er nødvendig. Samt følge de normale prosedyrene i forhold til helsesjekk, vaksiner og evt akutte skader /sykdommer. Se vedlegg. Kjøper forplikter til å rapportere til selger dersom hunden skulle få sykdommer, da det er viktig informasjon til oppdretter for videre avlsplanlegging. Dersom hunden får testikkelmangel, refunderes ikke noe av valpeprisen. For øvrig gjelder kjøpsloven. NB! Dersom kjøper mishandler hunden, utsetter den for vannskjøtsel eller bruker hunden i ulike «paringsblandinger», henter oppdretter hunden tilbake vederlagsfritt. Kjøper aksepterer at selger kan komme på uanmeldt besøk for å sjekke at hunden har det bra. Avtalen er satt opp som en del av den kjøpekontrakten Norsk Kennel klubb bruker, men har en del tilleggs punkter.

Avtalen er inngått mellom følgende parter, og er skrevet i 2 eksemplarer. Dato: ...................................................................................................

Kjøper: ............................................................................................................................. Selger: .............................................................................................................................