21. nov, 2020

Hva forventer jeg av mine valpekjøpere

Av mine valpekjøpere forventer jeg at en tar seg godt av valpen , dekker dens behov sett i forhold til mat, sosialisering, vaksinering, og andre vetrinærmessige forhold. Samt klipp, barbering , bad og annet stimuli som følger hundens liv.  Puddelen i seg selv er en dyr rase å holde til daglig, da en trenger en del utstyr ved anskaffelsen. Dette må taes med i betakningen. 

Valpene blir stimulert  hos meg sett i forhold til alder og rasevariant. Valpene vil bli barbert, badet og klippet ca 1 gang pr uke frem til levering. De blir kjørt med svært ofte, og blir presentert for barn, unger, gamle og voksne i den grad det går an. Vi prøver å legge forholdene til rette for at valpene blir boende hos oppfretter frem til 9 ukers alder. Valpene blir prensetert for ulike matsorter, og får i hovedsak mest råforing. Men også tørrfor - Dr. Clauder.

I utgangspunktet forlanger jeg ikke at hundene som kommer fra meg skal stilles ut, men det er viktig at de brukes til noe og blir stimulert sett i forhold til størrelse.  

Kontakt meg gjerne for mer informasjon. 🙂