21. nov, 2020

Valget mellom kjønn og størrelse

Går en i tanker på å skaffe seg en puddel variant , bør en sette seg inn på forhånd hva dette innebærer.  En hund skal ha stell og oppfølging 24 t i døgnet.  Å ha en hund er krevende men samtidig veldig koselig og den gir veldig mye tilbake. 

Valget mellom størrelse avhenger av hva du ønsker og praktiske årsaker. Men vær klar over at dette er intligente raser, som krever å bli "brukt" på en eller annen måte avhengi av størrelsen. Finn ut på forhånd hva som passer for deg og din familie, sett i forhold til deres livsforhold -

En har ikke de største skillene mellom kjønn sett i forhold til andre raser. Tisper kan evt være litt mer sære, mens hannene kan markere noe mer,  men santidig være mer hengivne.  Hadde ikke jeg selv drevet oppdrett, hadde jeg nok bare hatt hannhunder. Dette da de er mer hormonelt stabile. 

Noen mener at farge kombinasjonene har noe å si i forhold til allergi, men dette er ikke min erfaring. Har en allergi i familien er det viktig at hunden holdes ren , og velstelt. Dette er med på å begrense allergiske reaksjoner. En kan aldri være sikker trass puddelen er ganske safe i forhold til dette. Viktig at den som er allergisk, får kroppslig hvile hvert døgn nettopp for å ikke fremprovosere allergiske reaksjoner.  Noen mener også at kjønn ha rnoe å si i forhiod til dette temaet, men jeg kan heller ikke si at dette helt stemmer. Det finnes ulike lukter sett i forhold til kjønn, men hud og hår er det samme på tispe oog hanne. Er en usikke rpå dette, forhør deg/ dere på forhånd før du går i annskafelse av en ny hund. Og skjekk hva den enkelte reagerer på . 

Les gjerne ytterligere på puddelklubbens sider for mer informasjon. 🙂