21. nov, 2020

Contract

Kjøpekontrakt gjeldene mellom kjøp og salg av puddel valper ved kennel Wirothi

Selger:
Hilde Fiskerstrand  v/kennel Wirothi,
Lakseberget 2,
3965 Herre
Tlf: + 47 915 67 628, wirothi@hotmail.com, www.wirothi.com

Kjøper/Eier:

 

 Opplysninger om hunden: Eks; kull 207965

Wirothi\s Thathian Moon
Rase: Mellompuddel
Farge: Sort
Født: 11.10.20
Kjønn: Hann
Registreringsnummer: NO58967/20
ID.Nummer:
Hundens far: Njv-20 Ballentine´s Happyness "Casper"
Hundens Mor: Berg&Blåne Glamorize "Pia"

Betaling:
Prisen for valpen er kr 23000. Inkl. noe utstyr, Chip, vaksine, pass og veterinær undersøkelse mm. 6000 er betalt på forhånd, resten batales ved henting.

Andre opplysninger:
Valpen er veterinærkontrollert, shippet og vaksinert. Det vaksineres så om igjen ca ved 12 /14 uker alder. Igjen 1 år etter sist vaksinering ca ved 14 mnd alder. Siste vaksinen varer 3 år. Gamle hunder trenger ikke vakinering på samme måte som unge hunder. Vær oppmerksom på å ikke vaksinere for mye. Valpen har fått ormekur x 3– 1x m/panacur og x 2 med Droncit. I utgangspunktet trenger ikke valpen flere ormekurer , hvis det viser seg ikke å være nødvendig.

Vilkår kjøper:
Kjøper forplikter seg til å ta godt vare på valpen/hunden (varen), og kan ikke selge, gi bort, eller avlive den uten å ha snakket med oppdr. først. Oppdr. har evt forkjøpsrett til å overta valpen/hunden. Hvis oppdr. aksepterer å ta valpen/hunden (varen) tilbake av ulike årsaker, skal oppdr. ha dette vederlagsfritt. Hvis oppdr. selger valpen/hunden (varen) videre, tilfaller pengene tidligere eier fratrukket utgifter oppdr. da må ha hatt. Oppstallingspris pr. 2020 er 300 kr pr. døgn.
Kjøper forplikter seg til å følge regelmessig pelsstell / stell av hunden der iblant barbering og klipp i det omfang det er nødvendig. Første halvår 1 gang pr uke. Samt følge de normale prosedyrene i forhold til helsesjekk, vaksiner og evt akutte skader /sykdommer.
Det anbefales at valpen/hunden blir barbert minst hver 6 uke (helst hver 3 uke) (snute, labber, hale og rundt analåpning samt litt under mage). I tillegg kropps klipp minst hver 3 mnd. Det anbefales at valpen/hunden bades /fønes mist hver 14 dag. (annenhver uke.). Videre ønsker oppdr. at storpuddelen/mellompuddelen blir HD rtg (hofte) og AA (albue) før 18 mnd alder. Når det gjelder øye lysning anbefales dette før evt første paring og evt annet hvert år – og så lenge hunden brukes i avl. Det anbefales å følge puddelklubbens anbefalinger (se deres nettsider) sett i forhold til rasevarianten. Evt. PRCD gen teste hunden. Følg med regelverket for dette.
Valpen stiller de helsemessigste og utstillings kravene Norsk Puddel klubb (NPK). Hvis hunden skal brukes i avl, anbefales det at eier følger NPK helse og utstillings krav.
Oppdr. oppfordrer til at valpen blir foret på valpefor i hvert fall til 9 mnd alder.

Oppdretter nekter at valpen/hunden brukes videre på flerfargede puddel varianter hvis ikke dette er tenkt grundig igjennom. Les evt. Klubbens (NPK) sitt syn på dette. Samt bevisst blandingsavl på ulike «doodle» varianter. (blande ulike raser – eks puddel og retriever)
Dette kommer av at en ikke vil ødelegge dagens rasevariant.. Og at en ikke er med på å avle frem videre skjelett og pelsproblemer.
Kjøper forplikter til å undersøke/ utrede alvorlige sykdommer som addison, eplepsi, SA, og gi beskjed til oppdretter om utfall, gjelder også tesikkel feil. (snakk om blivende feil)

NB!
Får oppdretter høre om vanskjøtsel eller bevisst bruk av hunden i ulike «parrings blandinger», har oppdretter rett til å hente hunden tilbake – vederlagsfritt. Ved en evt reklamasjon /erstatningskrav må eier /kjøper fremskaffe veterinær attest/ epikriser, og vise dette til oppdretter ved unødig opphold etter at feilen er oppdaget. Dette skal sendes rekommandert. (sensitive opplysninger/sensivitet). Erstatningen ligger på 10 – 20 % av kjøpesummen avhengig av alvorlighetsgraden, og hunden må være forsikret i avtaleperioden.. Alstså 18 mnd.
Skal erstatningskrav utbetales må det være feil som ikke dekkes av forsikringen. Erstatnings krav gjelder blivende feil, som altså ikke dekkes av forsikringen. Eksempel HD (hofteleddsdysplasi) , bittfeil, testikkel mangel. Dette tilsier altså at hunden må være rtg fø r 18 mnd alder.
Erstatnings tiden tilsier vanlig kjøpslov - kjøp /salg mellom 2 private parter (vanligvis -1 år). Erstatnings tiden blir derfor 18 mnd. Pga HD rtg. (Hofte rtg kan være for tidlig ved 12 mnd alder – derfor avtalegyldighet - i 18 mnd)
10 dagers angrefrist gjelder etter fastsatt leveringsdato. - dato på kjøpekontakten. Ved tannproblemer, som for eks «trangt bitt,» betales det ikke noe tilbake før de blivende tennene har kommet opp og det kan bevises av veterinær at hunden har har bittfeil eller annet feil.
Oppdretter forlanger også at det legges ved bilde før og etter behandling av hunden for skade, feil eller sykdom – før evt tilbakebetaling av erstatningskrav. Dette gjelder ved alle saker for gjeldene hund og erstatningskrav.
Gjentar; Ved erstatningskrav gjelder blivende feil, og det skal foreligge bilder og epikriser/attest fra vetrinær . Dette gjelder som sagt for alle saker. Bildene skal beskrive feil før og etter behandling/lyte. Det dekkes kun 1(en) erstatningssak pr registrert hund og pr hoved eier. (En hovedeier kan altså ikke kreve ertaningssak på flere saker på en og samme hund eks- testikkel feil og HD. ) Et erstatningskrav behandles som en helhet sett ut i fra saken og omfang.
Erstatnings krav er gjeldene alså i 18 mnd fra den dag kjøpsavtalen blir underskrevet mellom begge parter – Kjøper og selger.
Kjøper kan oppleve at selger /oppdretter kan komme på uanmeldt besøk, nettopp for å sjekke at valpen/hunden har det bra.

NB:
Husk at valpen er ustabil i kropps koordineringen( lealøs), en må derfor ikke gå fra valpen i sofaen , på klippebord, bilen eller andre høyere arenaer. En må også huske å holde valpen godt fast hvis en skal løfte valpen fra et sted til et annet. Oppdretter anbefaler at en begrenser løfting valpen, nettopp for å unngå skader. Det er fort gjort å miste valpen, og at den kan skade seg. En liten feilstilling eller et fall kan forårsake store skader. Husk at valpen er som «et spedbarn», som har problemer med å holde opp hode eller gå fra det ene stede til det andre . NB

NB også elektriske ledninger. Det er bedre å ha valpen innestengt i et bur eller på et område når en er opptatt med noe eller om natten, enn at valpen skader seg. Viktig at en begrenser tiden i buret eller området hunden er innestengt i /på.

Bruk sunn fornuft når en oppdrar en valp, og start på et tidlig tidspunkt med å lære valpen å være alene. Se valpebok.

Det hadde vært flott om kjøper kontakter oppdretter/kjøper ved alvorlige feil og sykdommer som kan være arvelig uansett alder av hund.

Vilkår selger:
Valpen – hunden er fra et kull der foreldrene stiller de helse og utstillings kravene NPK (norsk puudel klubb) og NKK stiller. Oppdretter har vist særlig forsiktighet i forhold til denne kombinasjonen, og forplikter seg til følge det som er avtalt i kjøpekontakten – også om tilbakebetaling og erstatning mm. Kullet er registrert på oppdretter. Eierskap gjøres om når NKK er ferdig med registrerings papirene. Oppdretter sender stamtavlen når den foreligger fra NKK, NKK sender nytt eierbevis til eier(e). Kjøpsavtalen er en gyldig dokumentasjon på at ny eier har kjøpt hunden, og at hunden (varen) registreres på den underskrevne personen(e).
Prosessen kan ta noe tid pga NKK(norsk kennel klubb) osv, men oppdretter sender dette fortløpende til ny eier.
Hvis kjøper lurer på noe, kontakt oppdretter /selger. Spør for mye, enn for lite.
Ikke kontakt bare via mail.
Oppdretter krever at kjøper stiller opp fysisk ved/ i bestillings perioden (4 -8 ukers alder på valpen)
og ved henting.
Det skal altså være en toveis kommunikasjon mellom begge parter også i tvister. Toveiskommunikasjon kreves pga evt bedre beskrivelse av feil,/mangler , lyte eller sykdom. Dette er en kommunikasjon som ikke bare forekommer via mail. Mail kan være et juridisk hjelpemiddel, men gjør det vanskelig å beskrive situasjonen på en rask måte.

Ved reklamasjon/ vanskjøtsel:
Ved reklamasjon og vanskjøtsel oppfordrer oppdretter at en 3 person/part blir involvert. Som sagt må reklamasjonen skje ved unødig opphold etter at mangelen er oppdaget, se over.

Ved Vanskjøtsel er det minst 3 tilstede (evt vitne), for å vurdere graden av vanskjøtsel. Politi eller mattilsyn kan være instanser som oppdretter kan trekke inn, sett ut i fra alvorlighetsgraden. Alvorlige vanskjøtsel vil bli) politianmeldt med bevismateriale.

Evt:
Valpen pr i dag får 4 måltider ( evt litt ekstra – litt tyggebein mm). Valpen har fått mild mat som brød, kylling, kjøttdeig, annen fisk samt Vom og hundemat. Provit våtfor er også gitt. Et nytt godt våtfor, som har kommet på markede. I tillegg et finsk merke som heter Musch, kjøpt bla på felleskjøpet. Dr. clauder tørrfor - valp er brukt. Morsmelk erstatning er også gitt - Dette kan blandes evt videre med det foret som eier ønsker å bruke videre. Surmelk ol er lurt å bruke - litt over maten, da valpen ofte er oppi mye rart. Er med på å regulere magen.

Noen av valpene har fått bemerkning ang. tenner og testikler på helseattest. Bitt: - som kalles også «trangt bitt» Dette skyldes ofte på grunn av hundens hode og snuteparti, som er under utvikling.
Det har ikke vært noen storpudler fra meg med bittfeil som jeg vet. Men gi beskjed hvis det viser seg at det blir noen problemer. Jeg anbefaler at dere ikke gjør noe med dette, før blivende kommer. Hvis det viser seg å være et stort problem for hunden, ta kontakt med veterinær eller konferer med meg også. Anbefaler at eierne tar å drar litt forsiktig i hjørnetenner (for å «benne» de litt ut), eller kjøpe en litt hard gummiball tilpasset valpens størrelse. Veterinærer har ofte slike baller for salg. En slik gummiball anbefales på sterkest fra oppdretters side.

Avtalen er satt opp som en del av den kjøpekontrakten Norsk Kennel klubb bruker, men har en del tilleggs punkter. Avtalen er inngått mellom følgende parter, og er skrevet i 2 eksemplarer . 10 dagers angrefrist etter kjøpslov, gi beskjed når dere ønsker hunden overført på ny eier.

Dato:
...................................................................................................
Kjøper:
.....................................................................................................................
Selger:
.....................................................................................................................

 

Forslag til foring:

Morgen: Brødskiver x 2 med leverpostei/mild smøreost og litt surmelk over brødet

Lunsj: Tørt tørrfor (mengde – se forpakning) Eks en neve tørrffor i en skål.

Middag: Kjøtt/fisk (vom og hundemat/provit / annet mild kjøtt, sammen med eks litt ris / makaroni/ poteter. Fint også å gi litt gjeitemelk / morsmelk erstatning ( pulver – Kjøpes i dyre foretning/eller apotek). Litt pulver drysses over maten med litt vann. Se blandingsforhold på pakken. Mild saus er også populært.

Kveld : kjøtt/fisk evt m litt ris evt annet . En eggeplomme (rå), og litt gjeitemelk og surmelk. Kok gjerne egget hvis du bruker hele egget. .

Pass mengden med karbohydrater. Hunder ska ikke ha alt for mye av dette.

Selv lager jeg en blanding som jeg setter i kjøleskap, slik at jeg har mat til en hel dag – altså eks middag og kveld.
Når det står i kjøleskap trutner maten. Bruker derfor vannkoker og koker opp vann som blandes i maten. Slik at det blir en fin grøtblanding /blanding som er små lunket. Anbefaler ikke å gi veldig kald mat, valpen får da lettere mage knipe.

Gjeite melk / puppy melk/ morsmelken , gjør overgangen for valpen lettere. Gjeitemelk og eggeplommer inneholder også mye næring. Evt. Kan dette byttes ut med selolje eller annet hvis dere føler at valpen/ hunden ikke får nok næring. Tørrfor skal være dekkende, men jeg opplever stadig at dette ikke er godt nok. Vær også obs på at hunden som oftes har mer avføring når en bruker tørrfor.
Jeg har prøvd å «herde magen» på disse valpene, og hvis dere skal ha en hund som er lett i matveien og lite mage problemer , anbefaler jeg at dere fortsetter å gi litt variert kost - bestående av mild mat. Ikke gi bein. (Hvis dette da er skikkelige knoker. )

Diverse:
........................................................
Lurt og ha stående i huset. Ris, surmelk , og idoform. Ris og surmelk/yougert/biola er med på å regulere magen på valper som spiser på det meste. Idoform er melkesyre bakterie tabl som fåes på apotek/butikk som stopper /regulerer løs mage /diare.

...........................................................................................
En annen ting som kan være greit å ha stående i huset er smertestillende til hund. eks Onsior (en kombinasjon av paracet/ ibux), men dette middelet må en være foriktig med i forhold til valp. Dette kan være lurt å ha for å gi i akutte tilfeller ved skade/ smerte. Hvis man er usikker på om dette skal taes , kontakt veterinær. Dette er ting som er på resept og taes i samråd med veterinær. Av erfaring kan dette være lurt å ha litt av i huset, hvis det oppstår en strekk /brudd og det er problemer med å komme raskt nok til veterinær. Ved slike akutte skader, hold hunden i ro og kontakt veterinær. Hvis oppdretter kan bistå med noe, ta gjerne kontakt.

 

VI ØNSKER ALLE LYKKE TIL MED DET NYE FAMILIE MEDLEMMET.

Oppdretter Hilde